HOME

Dit is de site van de Stichting behoud karakter De LEERMOLENSENK.

De LEERMOLENSENK is  onderdeel van de gemeente Rozendaal

De gemeente Rozendaal, gelegen ten noordoosten van Arnhem aan de rand van de Zuid-Veluwe, is ontstaan uit de Heerlijkheid Rozendael.                                                                                                                                                                                                            De karakteristieke kenmerken van Rozendaal zijn:

  • het open, groene karakter van het kasteeldorp
  • de cultuurhistorische elementen

Het open en royaal opgezette karakter in de oude kern van het dorp mag uniek genoemd worden voor Nederlandse begrippen. De oude Dorpskern is tot beschermd dorpsgezicht verklaard. Ook de latere uitbreidingen zijn ruim van opzet.                                                    Zo zijn er tussen de bebouwing enkele weilanden, die onbebouwd blijven, en de oorspronkelijke houtwallen zijn in de nieuwbouwwijken gespaard en hersteld.                  Het merendeel van deze agrarische gronden  zijn als “Agrarisch gebied met landschappelijke waarden” bestemd.                                                                                      Hieronder valt ook de LEERMOLENSENK. Als consequentie daarvan zijn deze gronden onder meer bestemd voor behoud, herstel en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel daaraan eigen landschappelijke waarden.                                                              Vanwege de openheid als historisch relict van de oorspronkelijke LEERMOLENSENK  is de instandhouding van de cultuurhistorische waarde in de voorschriften opgenomen. (citaat uit bestemmingsplan met toelichting 2008)

NB. de site is nog in bewerking