STICHTING

STICHTING BEHOUD KARAKTER “DE LEERMOLENSENK” 

De stichting is opgericht 8 september 1997.

Wat is het doel van de stichting?

Het doel van de stichting, zoals beschreven in de notariële akte, luidt “het behoud als cultuurgrond van het perceel in de LEERMOLENSENK te Rozendaal, welk perceel wordt begrensd aan de oostzijde door de Baron van Pallandtlaan, aan de zuidzijde door de Hertog van Gelrestraat, aan de westzijde door de Jagermeesterlaan en aan de noordzijde door de Wildwal”.

Hoe denkt de stichting dit doel te bereiken?

In de eerste plaats door attent te zijn op alle veranderingen die zich voordien ten aanzien van eigendomsrecht, pacht en bestemming van het betreffende perceel. En. mochten er onverhoopt plannen ontwikkeld worden voor bestemmingswijzing, waardoor het karakter van het perceel dreigt te worden aangetast, dan zal de stichting alle noodzakelijke en wettelijk geoorloofde acties in werking zetten om uitvoering van deze plannen te voorkomen.

Is er dan sprake van dreiging dat het perceel een andere bestemming zal krijgen?

Het is sinds de oprichting van de stichting een breed gedragen gevoel geweest – niet alleen van vrijwel alle direct omwonenden, maar ook van andere sympathisanten –  om goed voorbereid te zijn op een mogelijke dreiging, zodat snel en adequaat gereageerd kan worden zodra dit mogelijk mocht blijken.

Het feit dat de LEERMOLENSENK genoemd wordt als mogelijke nieuwe locatie van de brede school is zeer verontrustend en de stichting zal dan ook alles,  wat binnen haar mogelijkheden ligt, in het werk stellen om aantasting van de LEERMOLENSENK  te voorkomen.

Wat houdt donateurschap van de stichting in?

Sinds de oprichting van de stichting (september 1997) is door middel van een jaarlijkse donatie een bedrag gespaard voor het geval onverhoopt juridische bijstand moet worden ingeroepen. Dat heeft weliswaar geleid tot een zeker startkapitaal, maar om nog sterker te staan bij een eventuele juridische procedure van enige omvang, wil het stichtingsbestuur het aantal donateurs graag uitbreiden. Het bedrag voor de jaarlijkse donatie is vastgesteld op € 25,00; uw toezegging is zeer welkom.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Het belang van sympathisanten.

ook veel niet direct omwonenden, sympathisanten willen dat de LEERMOLENSENK blijft zoals die is. Gebleken is dat bij acties of in een procedure aantallen van belang zijn, dus niet alleen het aantal donateurs, maar ook het aantal sympathisanten telt! Als U ook vindt dat de LEERMOLENSENK behouden moet blijven kunt u uw sympathie hieronder kenbaar maken.

[contact-form-7 404 "Not Found"]