NIEUWS

Feestelijke opening van het wandelpad langs DE LEERMOLENSENK.                Tijdens de burendag 21 september hebben de oudste bewoners van onze wijk de informatieborden over de LEERMOLENSENK en de houtwallen om 16.00 uur feestelijk onthuld. zie de foto impressie op pagina “Burendag 2013”

25 mei 2013.  Omwonenden van de LEERMOLENSENK verbeteren het pad op de Wildwal.  Deze actie vond plaats op initiatief van het bestuur van de stichting behoud karakter LEERMOLENSENK; het benodigde materiaal was beschikbaar gesteld door De gemeente ROZENDAAL. zie de foto impressie op pagina “WILDWAL“.

7 november: Brief van gemeente d.d. 6 november 2012, waarin bevestigd wordt dat de LEERMOLENSENK is afgevallen als mogelijke locatie voor de nieuwe brede school.

5 oktober: Nieuws _ RegiobodeOnline raadsvergadering 02-10

2 oktober: LEERMOLENSENK van lijst met te onderzoeken locaties voor brede school.    In een drukbezochte speciale gemeenteraadsvergadering stemde de gemeenteraad met grote meerderheid ( 7 voor 2 tegen) ervoor de LEERMOLENSENK van de lijst met te onderzoeken locaties voor de brede school te halen.

10 september: aanbieden van petitie aan het gemeentebestuur.

7 juli:  Nieuws _ RegiobodeOnline verslag bijenkomst 04-07-2012

4 juli:  Bijeenkomst van de stichting behoud karakter “De LEERMOLENSENK”